ระบบตรวจสอบรหัสปริ้นเอกสาร สำหรับนักศึกษา
 Printing quota system : SKRU Computer Center
   
รหัสนักศึกษา   >>   
รหัสผ่าน   >>   
   

 

 * กรุณาอ่านก่อน Login เข้าสู่ระบบ

 - ให้นักศึกษา ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าดูระบบเกรด ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

 - URL : https://passport.skru.ac.th/chkprint