เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ คณาจารย์ และบุคลากร
 
เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับ นักศึกษา
 
 แจ้ง นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
   หลังจากที่ท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านใช้ Username และ Password นี้เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไป
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป
    วัตถุประสงค์ :  เนื่องจากระบบสารสนเทศในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีจำนวนระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อผู้ใช้งานต้องจดจำชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password) หลายชุด ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนาระบบ Single Sign On มาใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ ชื่อผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password) เพียงหนึ่งบัญชี ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ
 มีปัญหา : ติดต่องานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
  - เบอร์โทรศัพท์ : 074-336-933 ต่อ 197, 310 , 311
  - เบอร์โทรภายใน : 197
  - เบอร์ Voip (เครื่องสีดำ) : 3101 , 3111 , 3113